Ano, mluvím tu o vakcíně proti koronaviru, kterou i můj oblíbený profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, nazval novodobým zázrakem vědy. Zázrakem, na kterém se podílela s enormním vypětím a s vynaložením miliard eur celá vyspělá část planety.

S vakcínou je to ale tak trochu jako s narozením Ježíše. Také hodně záleží na tom, zda i tento Boží dar (lidské schopnosti jsou skvělé, ale mnoho vědců vám řekne, že bez Boha by tolik neznamenaly) dokážeme my lidé přijmout. Protože bez lidí, kteří uvěří ve vakcínu, povolenou na základě důkladného, byť časově zrychleného testování,a nechají se naočkovat, jako by žádná vakcína ani nebyla.

V případě odmítnutí lidmi bude i tento dar, který může tisíce životů spasit před zmařením koronavirem, odmítnut a bude nás čekat mnoho zbytečného utrpení. Vytvoření vakcíny, které navíc proběhlo v souladu s lékařskou a vědeckou etikou, není žádné rouhačství, žádné vyvyšování se lidského vědění nad Bohem daný řád věcí. Pokud něco mohlo být výsledkem překročení hranic, které bychom překračovat jako lidé neměli, pak to mohl být především samotný vznik nového koronaviru.

Boj mezi vědou a pavědou

Z totalitní, informačně uzavřené Číny se ale nějaké omluvy nebo přiznání toho, že koronavirus covid-19 je uměle vyvinutý lidský čínský produkt, sotva v dohledné době dočkáme. Bez ohledu na to, jak to skutečně bylo, je covid-19 velkým varováním před možným zneužitím vědy v podobném směru. Na druhé straně je ale právě vyvinutí hned několika vakcín, některých na zcela novém základě, důkazem síly lidského umu a vědy a našich dnešních možností.

Protože však svět je neustálým střetem Dobra se Zlem, chcete-li Boha s ďáblem, přichází ve chvíli triumfu vědění obrovská vlna pavědeckých dezinformací. Ano, žijeme v emočně vypjaté době, kdy se nám mnohé, zvláště pak politické autority, zhroutilo často nesmyslnými příkazy. Jsme i více než jindy uzavřeni do dezinformačních bublin, kde nás peníze vydělávající algoritmy přesvědčují o nesmyslech.

Ale zkusme důvěřovat těm, kteří si důvěru zaslouží, hledejme v sobě odvahu a ne strach, dívejme se s důvěrou do budoucna a ne zpět.Když si nebudete vědět rady, zkuste se řídit radou mé ženy, která mi v podobných situacích říká: „Pošli to nahoru.“ Věřím, že i odtamtud přijde znamení: Dejte se, prosím, očkovat proti covidu. Je to dar.