Ještě než bylo vybudováno městské opevnění, byl obehnán obranou zdí, valy a příkopem a až do první poloviny 15. století byl tedy jediným místem možné obrany ve městě.

Za svoji existenci postihlo kostel několik neštěstí a chrám také několikrát změnil svoji podobu. Z původní vrcholně gotické podoby se dochoval pouze presbytář a část zdí lodi. Současný trojlodní vzhled získal hlavní rakovnický kostel na přelomu 15. a 16. století za vlády Vladislava Jagelonského. Za třicetileté války byl kostel opakovaně poškozen a vydrancován.

V druhé polovině 17. a v první polovině 18. století se chrám sv. Bartoloměje dočkal několika oprav a přístavků a změny se týkaly také interiéru. Do barokní podoby bylo upraveno i vstupní průčelí. V letech 1885 - 1896 ovšem došlo k rozsáhlým rekonstrukcím, které se dotkly nejen vnitřních prostor, ale i zevnějšku včetně vstupního průčelí. Jeho podobu navrhl již v roce 1892 známý pražský architekt a restaurátor Josef Mocker.

Vnitřek i zevnějšek kostela byl upraven do podoby, která odkazuje na vladislavskou gotiku, přibyly rovněž dvě točitá schodiště při západním průčelí i řada dalších doplňků. Na střechách byly vybudovány vikýře, sanktusník nad presbyteriem byl nahrazen nižší věžičkou.