Voda v Labi je nyní živější o přírůstky desítek kilogramů odolných původních druhů ryb. Děti s rybáři do Labe vysadili líny, štiky, kapry, úhoře či sumce. O složení ryb se stejně jako při jarním vysazování postarala regionální pobočka Českého rybářského svazu v Neratovicích. Spolana, která tuto ekologickou iniciativu dlouhodobě s Ekologickým centrem Kralupy organizuje, pravidelně dětem odhaluje zajímavosti z českého vodního světa a hravou formou děti učí o ekologické důležitost řeky.

„Vysazováním mnoha druhů původních druhů ryb se ve Spolaně snažíme chránit životní prostředí v okolí areálu. Do vypouštění ryb se vždy zapojují také děti ze základních škol v okolí areálu, pro které je připraven bohatý program, který má hravou formou dětem přiblížit důležitost ochrany životního prostředí,“ říká k vysazování ryb Piotr Kearney, jednatel společnosti Spolana.

O praktickou výuku se staraly lektorky z Ekologického centra Kralupy, které připravily sérii soutěží, z nichž si děti odnesly nejen skvělé zážitky, ale i cenné znalosti. „Soutěže děti vždy velmi baví a jsou skvělým doplněním zážitku z blízkého kontaktu s rybami, které děti do řeky vlastnoručně vypouští. Po vysazení měly děti připravená stanoviště, na kterých se mohli mimo jiné dozvědět více o životě v našich vodních tocích,“ říká Martina Černá z Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou.

„Děti byly z akce nadšené, protože příležitost vzít si rybu do ruky a vypustit ji do řeky byla pro všechny velkým zážitkem. Kontakt s přírodou je pro děti velmi důležitý a za možnost zúčastnit se této akce jsme moc rádi,“ dodala Monika Vocelová, učitelka 3. třídy neratovické základní školy 28. října.

Společnost Spolana se snaží o rozvoj životního prostředí nejen formou pravidelné výsadby ryb do řeky Labe, ale také podporou hnízdění kriticky ohroženého sokola stěhovavého, který pravidelně hnízdí na jednom z komínů výrobního areálu. Již pětiletou tradici má také chov včel medonosných. Ty jsou od roku 2018 chovány ve včelích úlech, které jsou umístěny ve starém areálu výroby čokolády a sacharinu a výbornou kvalitu stáčeného medu potvrdily testy akreditované laboratoře Výzkumného ústavu včelařského.

Pavel Kaidl, ORLEN Unipetrol