Uvědomujeme si, že pomoc druhým v tak náročných časech, jaké právě zažíváme, je drahocenná a vzácná. O to víc si vážíme všech vašich darů, podpory i přízně. To díky nim mohla naše organizace pomáhat lidem s handicapem naplňovat jejich potřeby a zvyšovat kvalitu jejich života.  

Jednadvacátý rok naší činnosti je u konce a před sebou máme dvaadvacátý. Vstupujeme do něj plni optimismu, že budeme i nadále schopni pomáhat lidem s postižením, kteří potřebují naši podporu bez ohledu na ceny energií a události ve světě. Děkujeme, že jste v tom s námi!  

Přejeme Vám i Vašim blízkým příjemné prožití magického adventního času a úspěšné vykročení do roku 2023.

Zuzana Daušová, ředitelka organizace Helppes