Co můžete očekávat od domácí hospicové péče?

Odbornou zdravotní péči dostupnou pro naše klienty 24 hodin denně. Sociální pracovnice poskytne základní sociální poradenství a pomoc s vyplněním požadavku na příspěvky. Pečovatelky odlehčovacích služeb pomohou s hygienou a péčí o klienty, aby si pečující osoba mohla zařídit potřebné osobní záležitosti, odpočinout si. V případě potřeby využít služby psycholožky nebo duchovního. Hospic také disponuje půjčovnou nových kompenzačních pomůcek prioritně pro hospicové klienty.

Co je cílem této služby?

Ukázat a nabídnout rodinám možnost, jak své blízké dochovat ve svém domácím prostředí, a zajistit jim tak důstojný a laskavý konec života. Připravujeme kulturní a vzdělávací akce s cílem zvýšit povědomí o možnosti využití domácí hospicové péče.

Chcete se dozvědět více?

Rádi vám poskytneme další informace o domácí hospicové péči či samotných odlehčovacích službách na telefonním čísle  720 557 554 nebo navštivte naše stránky www.hospictempus.cz.

Máte zájem podpořit domácí hospicovou péči?

Dává vám smysl naše práce? Můžete nás podpořit přímo na účet organizace

115-4273410257/0100. Jestliže jsou nám známy údaje o darující osobě či organizaci, zasíláme potvrzení o daru.