Chloubou naší třídy je knihovnička, ve které děti najdou aktuální knihy pro děti – dobrodružné, encyklopedie, gamebooky, komiksy, časopisy aj. Díky mé spolupráci s některými nakladatelstvími je knihovna plná právě vydaných novinek. Děti jsou tak velmi přirozeně obklopeny knihami, které je nejen v době přestávek přímo vybízí k jejich prohlédnutí a začtení se.

V návaznosti na třídní knihovnu bych se s dětmi v brzké době velmi ráda pustila i do čtenářských dílen, které jejich vztah ke čtení zajisté ještě více prohloubí. Máme za sebou také první seznámení s Městskou knihovnou ve Mšeně, kterou budeme v rámci vyučování pravidelně navštěvovat jednou měsíčně. Děti tak objeví nové knihy, půjčí si je a posílí svou čtenářskou gramotnost.

První výprava do knihovny byla pro druháčky velkým dobrodružstvím a zároveň obrovským zážitkem. Paní knihovnice si pro ně připravila zábavné činnosti, díky kterým poznaly jedno z velmi humorných děl slavného autora Roalda Dahla – knihu s názvem „Žirafa, Pelly a já.“ Poznaly nová slova, četly, trénovaly porozumění čtenému textu, předvídaly, celou dobu se aktivně účastnily jednotlivých činností a spolupracovaly. Autor děti svým dílem natolik zaujal, že si do třídy půjčily jeho další, neméně humornou knihu „Kouzelný prst“, ze které jim ve volných chvílích předčítám.

Touto cestou bychom velmi rádi poděkovali paní knihovnici Haně Koppové za skvělý program, který si pro nás připravila, a velmi se těšíme na další návštěvu knihovny.

Třídní učitelka, Mgr. Hana Kolumpková