Ve světě Christiana Hougheho znají díky technicky precizní fotografii zaměřující se na vztah mezi člověkem a přírodou. V jeho práci se opakují motivy lidského ega, konzumní společnosti, identity a posledních zbytků naší nedotčené přírody. Vystavoval v galeriích a muzeích v rodném Norsku a také v USA, Anglii, Francii, Švédsku a Číně. Do Česka zavítá vůbec poprvé, a to s výstavou Temple of Light, která kombinuje jeho dva poslední fotografické cykly.

close Christian Houge. info Zdroj: archiv autora zoom_in Christian Houge. Na sérii Residence of Impermanence umělec pracoval více než osm let. Houge věnoval nezanedbatelnou finanční částku sbíraní vycpaných zvířat, často vzácných loveckých trofejí, včetně exotických žiraf nebo zeber. Poté je rituálně zapálil. Oheň symbolizuje očištění, vysvobození duše vzácného zvířete. Celý koloběh uvěznění v lidské moci je tak uzavřen. Na fotografiích nejčastěji zachycuje, jak vycpaniny pohlcují plameny, ale také co z nich žár zanechal. Důležitou součástí kompozice obrazů je jejich pozadí. Jedná se o tradiční viktoriánské tapety, znázorňující historické velmoce a šíření vlivu. Christian Houge tak poukazuje na neukojitelnou chuť člověka dobývat přírodu, jeho roli při vymírání druhů a lidskou slepotu k chápání vlastního místa na světě. V roce 2021 získala tato série devět nominací na cenu Prix Pictet s tématem Oheň. Jedná se o mezinárodní ocenění za zvláštní přínos fotografie pro udržitelný rozvoj.

Plameny, popel a lidská síla jsou součástí také nejnovějšího Hougeho fotografického cyklu Vanitas. Fotograf pracuje s pravými lidskými lebkami, které byly využívány pro lékařské účely, s vadnoucími květy nebo hnijícím ovocem. Zdůrazňuje naši smrtelnost, pomíjivost života a tabuizovanou roli smrti ve „vyspělé“ společnosti. Zátiší odkazuje na jeden ze základních uměleckých motivů – latinské memento mori – v překladu pamatuj na smrt. „Zátiší Vanitas neměla působit pochmurně, ale spíše připomínat, že je třeba žít uvědoměle,“ říká norský fotograf a dodává: „V mé vlastní kultuře se z mluvení o smrti stalo tak trochu tabu, což mě fascinuje. Vytvořením této série se přibližuji svým vlastním myšlenkám o smrti i vděčnosti za život.“

„Na moment kdy jsem poprvé spatřil výraz ve tváři hořící lvice, se nedá zapomenout. Při bližším seznámení s jeho tvorbou jsem si začal pokládat zásadní otázky o smyslu a směřování lidské existence, a tak jsem se rozhodl, že tato pomyslná dvířka k sebepoznávání pomohu pootevřít i vnímavým návštěvníkům u nás," komentuje Oldřich Hejtmánek, ředitel Bold Gallery, a dodává: „V pražské galerii proto dojde poprvé na světě k představení obou cyklů Residence of Impermanence a Vanitas najednou.”

Oba cykly spojené elementem ohně, kterému jsou vydány napospas vzácné vycpaniny či lidské ostatky, se společně potkávají v pomyslném Chrámu světla, výstavě Temple of Light, která vznikla speciálně pro pražskou Bold Gallery. Výstava bude k vidění od 20. října do 20. listopadu 2022.

Více na webu galerie.

Autor: Martina Plesníková