„Stávající dvě vozidla CAS 40, která jsou u hasičského záchranného sboru Spolana Neratovice v užívání od roku 1984 a 1986, jsou již za horizontem dnešních standardů techniky u profesionálních jednotek HZS. Proto jsme se rozhodli obnovit náš vozový park. Nyní máme k dispozici 11 zásahových vozidel. Nové CAS 60 po řádném otestování nahradí stávající CAS 40, které budou dále sloužit u jednotek Sboru dobrovolných hasičů – jednu cisternu CAS 40 věnuje Spolana jednotce Sboru dobrovolných hasičů Libiš a druhá CAS 40 bude prodána v aukci dalším zájemcům z řad Sboru dobrovolných hasičů obcí. Pořízením dvou nových aut jsme zlepšili naši flexibilitu zejména v době, kdy je nutné zajistit bezpečnost jednotlivých provozů při požárně nebezpečných pracích,“ říká Martin Tomi, velitel Hasičského záchranného sboru Spolana.

S novými vozy budou hasiči zasahovat při řešení mimořádných událostí v podniku, asistovat při údržbě technologií výrobních jednotek a podílet se na zásazích vně areálu v rámci Požárního poplachového plánu Středočeského kraje, protože je jednotka HZS Spolana zařazena do integrovaného záchranného systému. „Loni jsme vyjeli k 7 požárům a 20 únikům nebezpečných látek, osmnáctkrát jsme zachraňovali osoby a zvířata. Realizovali jsme 600 technických pomocí a 469 asistencí při požárně nebezpečných pracích. V 61 případech jsme vyjížděli k planému poplachu,“ vypočítává Martin Tomi.

„Při výjezdu mimo chemický areál pomáhají podnikoví hasiči Spolany zejména při požárech a záchraně osob v Mělnickém regionu, ale vzhledem k zařazení naší jednotky do integrovaného záchranného systému České republiky je nasazení našich hasičů a techniky možné kdekoliv na území celého státu,“ uzavírá Martin Tomi.

Zdroj: Youtube

Pavel Kaidl
UNIPETROL RPA, s.r.o.