Pan Karel a paní Jana spolu žijí 7 let, před rokem a půl se jim narodil syn Jonáš. Jana má z předchozího vztahu 17letou dceru Kateřinu. Soužití rodičů bylo klidné a oba se ve vztahu cítili dobře. Po narození Jonáše se mezi nimi zhoršila komunikace. Často se hádali, Jana křičela, Karel mlčel, nezřídka se sebral a odcházel často ke svým rodičům, nebo jen tak odjel z domova. Jana nevěděla, kde je. Situace se nelepšila, hádky se stupňovaly, oba se museli velmi hlídat, aby se nezačali napadat fyzicky. Karel i Jana se cítili velmi vzdálení tomu druhému a navíc si uvědomovali, že jejich hádky vnímají děti.

Jana se rozhodla vyhledat pomoc. Na internetu našla kontakt na projekt „Jak na konflikty ve vztazích“ a domluvila se s Karlem, že navštíví terapeutku společně.

Na první konzultaci se oba partneři nejdříve rozpovídali o tom, jak je pro ně současná situace náročná. Jana mluvila o silném pocitu osamění, nepochopení mezi ní a Karlem. Karel mluvil o tom, že je naštvaný, že nemá doma klid a možnost načerpat síly. Už se netěší domů tak, jako dřív. Je unavený z práce, musí se starat o stárnoucí rodiče, kteří víc a víc potřebují jeho fyzickou pomoc. Jana pro něj nemá pochopení. Velkou měrou přispěl k napětí „coronavirový čas“, kdy Karel často pracoval z domova. Oba partneři zažívali napětí, neměli klid každý sám pro sebe a Karel na práci. Navíc se teď Karel obává o svou práci, protože zaměstnavatel začal propouštět zaměstnance, netuší, zda nedojde také na něj.

Terapeutka se zajímala o to, jak vypadal jejich vztah dříve. Dozvěděla se, že Jana a Karel mají společné zájmy - rádi čtou knihy, cestují, chodí na výstavy a koncerty. Oba vnímají svůj partnerský vztah za „osudový“. Oba jsou rádi, že mají Jonáše, hodně se na něj těšili a rodičovství si užívají. Jana si druhé dítě přála, Karel se těšil na svého prvního potomka. Oběma jim je líto, že se jim nedaří spolu zvládat neshody a jiné pohledy na běžné životní situace.

Terapeutka s nimi mluví o tom, jak to vypadá, když se hádají, co se komu z nich děje a jak to oba prožívají. Ukazuje se, že oba mají jiný způsob, jak se vyrovnat se stresem, nebo jak projevují nelibost, nesouhlas. Během rozhovoru si vysvětlují vzájemně, jak a co jim pomáhá, aby mohli být v klidu, když potřebují situaci řešit. Na konci prvního setkání dostávají od terapeutky úkol: pozorovat, co by se na jejich vztahu nemělo měnit.

Na druhé setkání přicházejí Karel a Jana v jiném rozpoložení než na první terapii. Je na nich vidět změna v chování oproti minulému setkání, jsou k sobě ohleduplnější, laskavější. Mluví o tom, že se mezi terapeutickými konzultacemi nepohádali. Když měli odlišné názory, nebo se jim nelíbilo, jak ten druhý jedná, byli při rozhovoru v klidu a taky si oba nechali čas na to, aby získali odstup. Když se jich terapeutka ptala, čím to je, mluvili o tom, že jim pomohlo si uvědomit, co pro ně vztah znamená. Oba mluvili o domácím úkolu, pomohl jim uvědomovat si, že jim na soužití s tím druhým opravdu záleží a že chtějí spolu Jonášovi vytvořit hezký domov. Během setkání je terapeutka vedla k tomu, aby si popsali, jaké strategie ke zvládání náročných situací každý z nich má, co komu pomáhá, aby mohl s tím druhým mluvit v klidu. Ptala se, jak se oba mohou podpořit vzájemně, aby mohli při rozhovoru mluvit otevřeně a zároveň klidně.

Třetí setkání proběhlo za měsíc od poslední konzultace. Oba partneři byli spokojení. Občas se jim stává, že na sebe nejsou zrovna milí, zároveň si oba jsou oporou. Když se mezi nimi objeví napětí, jsou schopni o tom začít mluvit. Pokud mají pocit, že by situace mohla vygradovat, raději se domluví na tom, že si na řešení udělají čas. Oba také mluví o tom, že se snaží hledat pro sebe čas na to, aby společně zažili něco příjemného, byť „malého“ - jdou na procházku, odjedou o víkendu na výlet. Jana uvaří dobrý oběd a dají si spolu v klidu kávu. Klienti se s terapeutkou domluvili na tom, že přijdou za dva měsíce, aby si v každodenním fungování vyzkoušeli, jak se jim bude dařit realizovat, co spolu na terapii vymysleli.

Bezplatné psychoterapie nabízí organizace Respondeo, z.s. v rámci projektu „Jak na konflikty ve vztazích“ ve městech Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav a Mělník. Kontakt pro objednání 725 554 828.

Autor: Respondeo

Děkujeme za článek!