Úspěchy slavil nejen u nás a v Evropě ale po celém světě. Obdivovali ho v Rakousku, Francii, Anglii stejně jako v Japonsku, v Číně, Indii, v Austrálii, desetkrát navštívil americký kontinent. Hrál, komponoval, získával obiv, uznání, vyznamenání, slávu a potlesk davů. Celý svět ho znal jako "čaroděje houslí".

Proč právě v kolínském regionu si tohoto světového umělce připomínáme a proč právě zde vznikla před 30 lety (další jubileum) Společnost Jana Kubelíka? Protože v roce 1904 zakoupil slavný houslista zbytek bývalého panství a zámeček v Býchorech, který nechal zrekonstruovat. A právě tam prožil Jan Kubelík podle svých slov nejšťastnější obobí svého života s milovanou manželkou, maďarskou šlechtičnou. Tam se narodili i jejich čtyři děti včetně nejslavnějšího z nich - dirigenta Rafaela Kubelíka.

Doba slávy a štěstí netrvala po celý život. Měla i své stíny - osobní, zdravotní, umělecké, částečně to souviselo s první světovou válkou, která násilně přervala umělcovu kariéru, na kterou se mu už nikdy nepodařilo úplně navázat. V posledních letech života uspořádal gigantický projekt - deset jubilejních koncertů v Praze za doprovodu České filharmonie. Geniální umělec je pohřben v Praze na vyšehradském Slavíně.

René Kubelík, Marie Forštová, MUDr. Eva JanurováZdroj: Hana Zrůstová

Jeho odkaz však žije dál v osobě jeho vnuka houslového virtuosa René Kubelíka, na hudebních nosičích i v provedení děl Jana Kubelíka hudebními tělesy a skvělými houslisty. Jeden z nich, koncertní mistr České filharmonie Miroslav Vilímec, stál i u zrodu zmíněné Společnosti Jana Kubelíka v roce 1990. V čele Společnosti je Marie Forštová, která chystá k letošnímu jubileu umělce slavnostní koncerty v Kolíně i v Býchorech. Jméno Jan Kubelík je stále živé a symbolizuje nejlepší tradice českého umění.

Hana Zrůstová