Děti tancovaly v rytmu polky a mazurky, za doprovodu rytmických hudebních nástrojů zpívaly vánoční koledy. Velkým zpestřením byly pohádky „Čert a Káča“ a „Jak Honza vyzrál nad čertem“. Nejvíce se školáci těšili na vystoupení pro své rodiče v Regionálním muzeu Mělník.

Eva Kloboučníková