Jan Amos Komenský…Co všechno víte o nejvýznamnější české osobnosti 17. století? Vysloužil si přezdívku Učitel národů, z jeho pedagogických metod a spisů čerpáme dodnes. Ač byl biskupem Jednoty bratrské, podle jeho učebnic se učili i jezuité. A také příslušníci královských dvorů po celé Evropě. Jeho život byl plný zvratů a nelehkých zkoušek, a přesto z jeho díla čiší optimismus a neobyčejná mravní síla…

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského připravilo jedinečnou putovní výstavu, která komiksovým způsobem zpracovává životní příběh J. A. Komenského (1592-1670). Prezentace přibližující život tohoto velikána našich dějin je právě k vidění ve velkém sále Regionálního muzea Mělník.

| Video: Youtube

Historik mělnického muzea Mgr. Lukáš Snopek a muzejní pedagožka Mgr. Lucie Janatková doplnili výstavu o předměty z muzejní sbírky a vytvořili naučný program pro školy, který absolvuje během června více než 500 žáků nejen mělnických základních škol. Dobou a příběhem J. A. Komenského provedou děti významný moravský šlechtic, stavovský politik a spisovatel Karel starší ze Žerotína se svou chotí, který byl známým obdivovatelem a ochráncem Jana Amose Komenského. Setkat se s nimi mohli i návštěvníci vernisáže. 

Výstava KOMenský v KOMiksu vznikla ve spolupráci s UNESCO v rámci oslav 350. výročí úmrtí Učitele národů (2020), resp. 430. výročí jeho narození (2022). Komiksové zpracování života a díla J. A. Komenského by se na první pohled mohlo jevit jako výstava určená výhradně dětem a mladé generaci, nicméně je určena všem zájemcům bez rozdílu věku.

Příběh J. A. Komenského sepsala Klára Smolíková za odborné spolupráce PhDr. Markéty Pánkové. Svými obrazy ho doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich. Výstavu doplňují interaktivní prvky, jejichž autorkou je Andrea Koblasová. Nechybí herna s malou knihovnou.

Učitel národů návštěvníkům vzkazuje: „Můj život byl plný dobrodružství. Přijď se podívat!“ Výstava je otevřena denně kromě pondělí 9-12 a 12:30-17 hod. a potrvá do 29. června. 

Kristýna Frelichová, Regionální muzeum Mělník