Jako starosta obce Chlumín děkuji paní Markétě Charousové, Petře Doušové, Miloši Doušovi, Zdeňkovi Charousovi, Jakubovi Čechovi a v neposlední řadě paní Jarmile Švecové. Ti byli hlavními tahouny akce. Samozřejmě poděkování patří také všem, kteří přiložili ruku k dílu.