Časopis je společným dárkem dětem, které chodí do knihovny. Obsahuje autorské listy různých kvízů pro předškolní děti i pro děti z nižších školních tříd a snaží se zábavnou formou podpořit jejich tvořivost. Časopis vychází 2x ročně a tematicky je věnován různým ročním obdobím.

Jednotlivá čísla jsou ke stažení ve formátu pdf z webu Klubu tvořivých knihovníků SKIP. 

Prosíme o maximální propagaci časopisu v knihovnách, hlavně v dětských odděleních.

Knihovny mohou jednotlivé stránky libovolně tisknout a kopírovat pro účely různých akcí pořádaných v knihovnách i pro jednotlivé malé čtenáře. Pro potřeby knihovny doporučujeme použít běžnou plastovou nasazovací hřbetní lištu, aby listy držely u sebe a daly se v případě potřeby rychle rozpojit.

Předem děkujeme za vyjádření zpětné vazby o používání časopisu v knihovnách i za zaslání připomínek k tomuto novému číslu i k číslům předchozím, abychom mohli naši společnou práci stále vylepšovat. Oboje, prosím, posílejte na e-mailovou adresu balbal@seznam.cz, vše bude předáno celé redakční radě časopisu i autorům jednotlivých kvízů.

Doufáme, že časopis potěší děti, rodiče i knihovny. Přejeme dětem hodně radosti při vyplňování úkolů.

Za redakční radu
Alena Volková Balvínová (předsedkyně Klubu tvořivých knihovníků SKIP)
Andrea Beranová (šéfredaktorka časopisu)