Jaké bylo 1. pololetí na Pšovce? Rychlé, náročné, jiné než ta předchozí, plné akcí. Všechny školy to tak prožívají. O práci té naší a úspěších žáků jsme průběžně informovali. Proč se tedy ohlížíme zpátky?

Důvodem je jedinečný projekt, který na ostatních mělnických školách zatím neprobíhá – pokusné ověřování vlivu paměťových institucí na kvalitu vzdělávání. Účastníme se již třetím rokem. Jeho podstatou je zapojit do výuky prožitek, který zprostředkovávají vybrané paměťové instituce. Ty připravují činnosti ve shodě se vzdělávacím programem. K „výuce“ využívají nejen své sbírky, technické možnosti, zajímavý prostor, ale poskytují i odborníky. K muzeím, knihovnám a památníkům postupně přibyly hrady, zámky, skanzeny. Nabídka je pestrá, programy se stále doplňují, součástí všech jsou tvořivé dílny.

Naší výhodou je blízkost Prahy, a to zvláště pro mladší žáky. Během dopoledne absolvují program i cestu. Ti starší mohou vyjíždět i mimo kraj, třeba na dvoudenní exkurzi. Doprava, vstupné, strava a ubytování jsou plně hrazeny z projektu. A to je nesporně velmi důležité pro rodiny, které by opakované výjezdy dětí finančně těžko zvládaly. Tím dostává projekt nejen vzdělávací, ale i sociální rozměr.

Zdeňka Karlovcová, Základní škola Mělník - Pšovka