Když se loni na jaře tensingáři rozhodli, že se přihlásí do programu nadace Via s názvem Dobro-druzi, netušili, jak aktuální téma si vyberou. S nápadem pomoci Centru seniorů a zároveň upozornit na fenomén tzv. generation gap, do češtiny přeložené jako mezigenerační propast přišli už v únoru letošního roku. Akce se měla konat v červnu, bohužel díky pandemii se přesunula na podzim.

A o co tedy jde? Tři v tuto chvíli tajní řečníci budou vyprávět na téma „přešlapy aneb to se nepovedlo“. Témata budou různá, těšit se můžete na zajímavé mělnické osobnosti. Poté bude následovat krátká beseda na téma vztahů se starší generací, prarodiči a o fenoménu generation gap. Řečníci budou odtajněni na Facebooku.

Hudební doprovod zajistí právě mladí Dobro-druzi z uskupení Ten Sing. Ten Sing je hudební aktivita pro mládež, která na Mělníku funguje přes dvacet let. Mladí se v rámci této původem norské aktivity schází jednou týdně a spolu nacvičují písně, tančí ale i hrají hry a zamýšlejí se.

Vstupné na akci bude dobrovolné a celý výtěžek půjde na mělnické Centrum seniorů, které tyto dary použije na výlet pro své klienty, kteří díky nám, doufejme, budou moci vyjet na chvíli mimo areál a podívat se do Kokořínského dolu.

Akce se koná za podpory města Mělníka, projekt byl také podpořen nadací Via v rámci programu Dobro-druzi, programu pro mladé filantropy. Díky podpoře nadace se výtěžek akce až do výše 20 000 Kč zdvojnásobí! Moc děkujeme nadaci Via i městu Mělník za jejich podporu.

O TENSINGU

Ten Sing je hudební aktivita pro mladé lidi ve věku 12–19 let, patřící pod organizace YMCA a YWCA. Název pochází z norského "tenåringer synger " (mladí zpívají). Z Norska také pochází idea tensingu. Zjednodušeně lze říci, že Ten Sing je pěvecký sbor doprovázený kapelou a dalšími workshopy (tanec, drama, minichoir ad.), který se pravidelně po celý rok schází a věnuje se rozvoji jednotlivých členů prostřednictvím nácviku společného koncertního programu. Jedná se o neprofesionální uskupení, nejsou zde žádné vstupní talentové zkoušky, naopak je zde snaha poskytnout každému jedinci prostor pro seberealizaci a možnost vyzkoušet si, co koho láká, ať už je to hudba, tanec nebo divadlo.

O YMCA

YMCA (Young Men´s Christian Association – tedy Křesťanské sdružení mladých lidí) je nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě. Usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Stojí na křesťanských principech, je ale otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností.

Autor: Lucie Procházková