Jako úvodní aktivita proběhl 25. 5. 2021 workshop s Radkem Bangou pro učitele. Byl zaměřen na problematiku života dětí ze sociálně slabých romských rodin a problémy takovýchto žáků ve vztahu k majoritní většině. Následovaly 2 besedy pro žáky pod heslem „Když chceš, tak to dokážeš“. 3. září se uskutečnil na náměstí Míru v Mělníku koncert Radka Bangy pro žáky mělnických škol.

Velmi kladný ohlas měla soutěž Člověk je člověk, v níž byly osloveny školy v celé republice a žáci mohli literární i výtvarnou formou vyjádřit témata diskriminace, rasismus, holocaust a antisemitismus. Škola vydala brožuru s nejlepšími pracemi a žáci byli odměněni věcnými cenami. Ke spolupráci byla oslovena i naše partnerská škola Jean- Clermont – Schule v Oranienburgu. (Výtvarné práce si můžete prohlédnout v galerii.)

V průběhu celého roku probíhaly aktivity spojené s tematikou holocaustu: odborné exkurze do Terezína 21. a 22. 6. 2021 a do Lidic 3. 9. a 15. 9. 2021. Exkurze realisticky přiblížily žákům tematiku holocaustu a jeho přímý vliv na dění u nás v době druhé světové války. Při výuce byly realizovány projekty zaměřené na romskou hudbu a literaturu, romské dějiny a problematiku migrace v Evropě a rovněž tematické čtení knih Chlapec v pruhovaném pyžamu a Deník Anny Frankové.

Domácí mazlíček nejen pod vánočním stromkem.
VÝZVA: Chlupatá radost pod stromkem. Radují se vaše děti z nových kamarádů?

V termínu 15.–17. 9. 2021 se uskutečnila pro žáky devátých tříd exkurze do Romského muzea v Brně a památníků v místech bývalých koncentračních táborů v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu. Spolupráce s Romským muzeem pokračovala zapůjčením putovní výstavy a instalací exponátů s tematikou Romský holocaust na mělnické radnici od 15. do 18. 11. 2022, kterou zahájila ředitelka MRK PhDr. Jana Horváthová a pan starosta MVDr. Ctirada Mikeše. Výstavě předcházel workshop pro pedagogy s panem Čeňkem Růžičkou.

Na samý závěr roku byl připraven křest kalendáře s názvem Porozumění 2022 s fotografiemi a krátkými medailonky zajímavých osobností, které se nějakým způsobem podílejí na zasypání příkopů mezi majoritní společností a různými menšinami.

Po ukončení tohoto projektu, který byl pro zapojené osoby velmi přínosný, bychom chtěli poděkovat MŠMT za podporu, která umožnila jeho realizaci.

Autor: Michaela Vacková

Děkujeme za příspěvek!