Na výročí otevření, tedy ve středu 22. března, se uskutečnil Den otevřených dveří. Dále připravilo Turistické informační centrum Mělník pro návštěvníky řadu novinek. Jsou jimi tiskoviny včetně nového informačního letáku a kapesních kalendáříků, sada tří pohlednic s rozšířenou realitou i aktualizovaná dětská trasa městem s luštěním tajenky. Na úspěšné luštitele čeká odměna v podobě magnetu s motivem ohnivého psa, který je strážcem podzemního pokladu z mělnické pověsti.

Originálním a zcela novým suvenýrem, připraveným speciálně pro 15. výročí, byly malé skleněné lahvičky obsahující vodu z mělnické studny, která byla ručně vytažená z hloubky 37,5 metru, což je vzdálenost přístupové podzemní chodby a hladiny vody ve studni. Mělnické podzemí je pro návštěvníky otevřeno každý den, kromě 24.-26. prosince a 1. ledna. 

V podzemí byly sklepy a skladiště, ale také úkryt

Podzemní systém, budovaný postupně ve 13. a 14. století v pískovci a opuce mělnického kopce, se nachází pod celým historickým jádrem města. Podzemí se využívalo i jako běžné sklepy, skladiště potravin a zboží. V případě požáru nebo válečného nebezpečí sloužily tyto prostory jako úkryt pro obyvatelstvo, měšťané zde rovněž ukrývali své cennosti.

V nejistých dobách mohli mít měšťané v podzemí vybudovaný nouzový úkryt včetně zásob trvanlivých potravin na několik dní, a v případě potřeby podzemí poskytovalo únikovou cestu ústící za hradbami, mimo městský areál. Velkou výhodou byl také přímý přístup ke zdroji pitné vody, k unikátní středověké studni pod náměstím. Ta dlouho byla jediným zdrojem vody ve městě a svými rozměry, především rekordní šířkou, fascinuje dodnes.