Bohoslužby ve skalách se konají 25. května od 15 hodin v místě naproti skalní věži na Vyhlídkách nedaleko Romanova. Promluví tam Michael Führer z Drážďan - farář zemské Evangelické luterské církve v Sasku a Michal Šimek – mšenský evangelický farář.

Jak se dostanete na místo? Ze silnice od hájenky v Romanově, kde lze parkovat, po zelené turistické značce směr Vyhlídky, po 300 metrech doprava na žlutý prohlídkový okruh směr Vyhlídky, po dalších 150 metrech doleva k vyhlídkovému místu (trasa bude na odbočovacích místech vyznačena).

Tématem je: Ve všem, co děláte, projevujte lásku (1. epištola ke Korintským 16,14). Biblické heslo pro rok 2024 - je to „nerealistické“, nebo je to výzva k jednání?

Bohoslužby se konají za každého počasí. Deštníky a pláštěnky s sebou.