Stříbrná mince, která je součástí sbírky mělnického muzea, nese nápisy z jedné strany EMMA REGINA, tedy královna Emma, z druhé strany CIVITAS MELNIC – město Mělník. K vidění bude od 17 do 21 hodin v hlavní budově muzea na nám. Míru 54 společně s dalšími středověkými mincemi.

A proč si kurátoři pro vystavení tohoto pokladu vybrali právě tento den? Celý program muzejní noci totiž bude zasvěcen mělnickým panovnicím. Jakožto královské věnné město měl Mělník řadu privilegií a zároveň poskytoval svým majitelkám – českým královnám zdroj příjmů a útočiště. Část života zde strávila např. kněžna sv. Ludmila, Eliška (Alžběta) Pomořanská či druhá manželka Jiřího z Poděbrad Johana z Rožmitálu, která v Mělníku i zemřela.

Pstruh obecný.
Rybáři vypustili do říček v kraji tisíce pstruhů. Některé i na Mělnicku

Kromě mělnických panovnic, které návštěvníky provedou stálou expozicí, potkají příchozí i Jana Jindřicha Lucemburského. Se svou družinou včetně dvorního šaška (v podání skupin historického šermu Rytíři Mělničtí a Bakaláři) se usadí v muzejním atriu. V 19 hodin pak slavnostně pokřtí očekávanou publikaci s názvem Jan Jindřich Lucemburský, rodák mělnický, markrabě moravský a věrný bratr Karla IV. 

Ta navazuje na loňské oslavy 700 let od jeho narození a 730 let od narození jeho matky, české královny Elišky Přemyslovny, velké dobrodějky města Mělníka. Brožura v základních rysech seznamuje s životem a dílem této významné osobnosti a postihuje také dílčí mělnické a širší genealogické souvislosti.

Letní kino, ilustrační snímek.
Letňák v Kralupech. Zahrada kulturního domu nabídne filmy, divadlo i koncerty

Autory knížky jsou genealog Dr. Petr Nohel, medievista Dr. Zdeněk Vašek (oba z Univerzity Karlovy) a mělnický muzejní historik Mgr. L. Snopek. Výklad doprovází početná obrazová příloha, rodokmeny a cizojazyčná shrnutí. Její vydání kromě zřizovatele muzea, jímž je Středočeský kraj, finančně podpořilo i Město Mělník.

Muzejní noc si užijí i děti, na které čeká pátrací soutěž s královnami. Každý účastník si odnese vlastnoručně vyraženou kopii denáru kněžny Emmy. Do dob středověku příchozí svou hudbou přenese skupina Innamorata. Závěr večera pak bude patřit pěveckému koncertu panovnic v dobových kostýmech. V programu nebude chybět ani doprovodný program k právě otevřené výstavě KOMenský v KOMiksu, která přibližuje život a dílo Jana Ámose Komenského hravou formou.

Regionální muzeum Mělník