Od svých dětských let vyrůstal jako aktivní sportovec v naší tělovýchovné jednotě, jak na hřišti, tak v tělocvičně. Pro práci v naší organizaci je zapojena celá jeho rodina a zůstává stále silnou oporou pro veškerou práci pro sport, kulturu, zábavu a ostatní činnost.

On sám byl neúnavný pracovník jak na hřišti, v tělocvičně a veškerém dění a práce pro Dynamo. Vše dělal na úkor svého volného času, spolehlivě, nezištně, a to samé naučil celou svoji rodinu. Dá se o něm říci: Byl to „dělník“ pro TJ Dynamo. Byl velmi oblíben mezi sportovci, kamarády a všemi spoluobčany pro upřímnost, veselou a kamarádskou povahu. Nikdy nikoho neurazil a každému, kdo se na něho obrátil o radu nebo pomoc, vyšel vstříc.

Bohužel mu nebylo dopřáno dalšího života mezi námi. Těžko si zvykáme na jeho nepřítomnost, ale zůstala nám tady spousta vzpomínek a věcí, které nám ho budou připomínat. Všichni, co jsme ho znali, na něj vzpomínáme rádi a s respektem. Na takového se nezapomíná. Byl to po všech stránkách „bezvadný chlap“!

Karel Jirků