Tématem letošní rekonstrukce bitvy byl takzvaný Napoleonův Lví skok a rozhodující boj na Prateckých výšinách s důrazem na okamžiky, které barvitě ve svých pamětech popsal francouzský brigádní generál Thiébault, a následný ústup rusko-rakouských sil. Diváci viděli dle dobových zásad manévrující a bojující pěchotu, jezdectvo i dělostřelectvo.

Císaře Napoleona ztvárnil Mark Schneider z Virginie, který v této roli vystupuje pravidelně od roku 2005. Na velkolepé akci se představila zhruba tisícovka účastníků ze čtrnácti zemí světa.