Zdravotní pomoc pro nevyléčitelně nemocné pacienty domácí hospicové péče je dostupná 24 hodin denně, i o víkendech a svátcích. Zdravotničtí pracovníci jezdí do rodin klientů s potřebnou výbavou kdykoliv je potřeba. Průběžně kontrolují zdravotní stav klienta, podávají léky (injekce a infuze), včetně opiátů, převazují rány, měří fyziologické funkce, poradí ohledně příznaků nemoci a naučí, jak o nemocného pečovat.

Pokud si pečující osoba potřebuje odpočinout, načerpat novou sílu nebo si třeba zařídit osobní věci, může využít pomoc pečovatelek odlehčovacích služeb. Pečovatelky klientovi zajistí pomoc v oblasti osobní hygieny, podání připravené stravy, dodržování pitného režimu, trénování paměti atp. „I přes stále narůstající zájem o služby dbáme na to, aby byla péče přizpůsobena aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta, jeho individuálním potřebám a požadavkům,“ uvedla Dita Brezováková, ředitelka organizace.

Těm, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého, nabízí hospic podporu v rámci poradny pro pozůstalé. Během posezení v důvěrném prostředí dávají pracovníci čas a prostor pro sdílení zkušeností, prožívání zármutku a truchlení. „Novou sílu čerpáme z pozitivní zpětné vazby, kterou od rodin dostáváme,“ říká Brezováková, „také vědomí toho, že jsme se stali součástí komunity, která myšlenku důstojného závěru života podporuje, je pro nás motivací. Pomoci našich podporovatelů, dárců z řad jednotlivců, obcí a měst, ale i menších či větších firem a nadací si velmi vážíme.“ Snahou organizace je dále zvyšovat povědomí o domácí hospicové péči, několikrát do roka tak pořádá komunitní, kulturní a vzdělávací akce.

Od vzniku hospice se postupně navýšilo personální obsazení, rozšířila se nabídka a kapacita služeb, byla pořízena řada nových potřeb a pomůcek pro klienty a pobočka hospice se přestěhovala do vhodnějších prostor. V těchto větších prostorách se podařilo otevřít půjčovnu kompenzačních pomůcek i pro veřejnost. Nejvíce jsou zapůjčovány elektrická polohovací lůžka, invalidní vozíky, toaletní křesla a koncentrátory kyslíku. Pro veřejnost se ceny výpůjček řídí aktuálním ceníkem. Také pečovatelky odlehčovacích služeb jsou v případě volné kapacity k dispozici i pro nehospicové klienty.

Pokud máte o hospicovou péči či odlehčovací služby (o pečovatelky) zájem, neváhejte se ozvat na telefon 720 557 554, kapacita bývá průběžně volná.

Pokud máte zájem činnost neziskové organizace podpořit, můžete tak učinit například příspěvkem na bankovní účet organizace 115-4273410257/0100 nebo přes www.darujme.cz/organizace/1201240

Hana Hendrychová