A Vraňany prochází nejen cesty silniční ale i jedna veledůležitá vodní. Je to jediný plavební lodní kanál, propojující Prahu s mořem a oceány. Proplouvají tu velké výletní a hotelové lodě ale i různé jachty a plavidla, kolikrát i ze všech možných i dalekých států. Na takovém místě by se určitě měly Vraňany zviditelnit a určitě by neměly zůstat jako bezejmenná obec na vodní trase.

Máme tu dva přístavy, jeden v obci přímo u mostu a jeden v druhé části Vraňan v Mlčechvostech. I to nabízí do budoucna další využití a třeba i větší ekonomické i rekreační možnosti pro naši obec. Důležité je umět na sebe upozornit! Ostatní data si o obci každý už dokáže zjistit sám anebo to provede osobní návštěvou a o tom to je!

Po takovéto mojí úvaze se obec zabývala mým návrhem na umístění erbu nad další průjezdní cestou obcí, tedy na náš nový most. A protože zastupitelstvo obce je prozíravé, dostal tento nápad zelenou. Náš pan starosta Martin Chmelík navíc celou věc dotáhl k samotné dokonalosti a místo obyčejného erbu nechal rovnou zhotovit kovovou sochu vrány.

V sobotu 4. 9. 2021 jsme tuto první vránu umístili na oblouk našeho mostu a za 14 dnů by se měla umístit druhá na protější oblouk, jak na místě slíbil umělecký kovář Martin Pavlíček z Nové Vsi. Do druhé vrány by měla být umístěna schránka s upomínkou na dnešní dobu, kterou by měl obstarat náš šikovný, dlouholetý kronikář Vašek Uher. Už má s takovou činností praxi na naší škole. Jsem moc rád, že žiji v obci, která dokáže myslet i na takové věci a dbá o to, aby děti našich dětí se měly čím pochlubit.

Autor: František Hormandl