Start turistického pochodu je u kralupského městského úřadu na Palackého náměstí v době od 7.30 do 10 hodin. Na pěší čekají trasy dlouhé osm, deset, dvanáct a pětadvacet kilometrů. Startovným je dvacetikoruna.

Cílem je turistická základna kralupského klubu českých turistů, která se nachází v Lobečku, v ulici Ke Koupališti, od 10 do 15.30 hodin. V cíli si účastníci pochodu mohou opéci donesené špekáčky, připraveny tam budou i drobné hry a soutěže.

Během cesty lze plnit Oblastní turistický odznak Kralupsko, záznamník získají zájemci na startu i v cíli pochodu za pětadvacet korun.