Olze Karlíkové se pro její skromnost a kvůli politickým omezením před rokem 1989 nedostalo takového ocenění, jaké by zasloužila, a teprve v poslední době se její neobyčený přínos k výtvarnému umění dostává do povědomí světové veřejnosti. Svědčí o tom například velkolepá výstava v Praze muzeu Kampa v roce 2020, ale i řada dalších výstav, například v Lounech či v Rýmařově.

Původně textilní výtvarnice posléze od realistické malby přešla k záznamům přírodních dějů, které zhutnila do výtvarné zkratky, aby tak postihla to podstatné, co ji zaujalo. Ať již to byly posuny slunečního světla, hlasy různých živočichů či pohyby vodního živlu.

Její záznamy ptačího zpěvu se staly legendární nejen jako výtvarný počin, ale pro preciznost a obrovskou pozorovací schopnost je oceňují i ornitologové, protože dala vizuální čitelnou podobu jednotlivým ptačím hlasům. Právě tak ztvárnila i zvuky, které vydávají velryby. I když se jí nepodařilo setkat se s nimi ve skutečnosti, vyhledávala veškeré dokumenty o nich.

Olga Karlíková svou tvorbou dokázala, že reálný vjem může být zachycený velmi úspornými výtvarnými prostředky a přesto pro vnímavé diváky zůstat čitelný. Přenesla do svých kreseb a obrazů výsledky dlouhých hodin pozorování přírody, a přesto zůstaly výsostně výtvarné. Její minimalistické citlivé obrazy vzbuzují klid a soustředění.

Přesvěčit se o tom mohou návštěvníci, kteří zavítají do Galerie Pošta v Dubé na výstavu Olga Karlíková – Hlasy Země, která potrvá do 20. května. Galerie Pošta  je otevřena v obvyklých časech v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín návštěvy si mohou zájemci dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.

Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací