Setkáváme se každé úterý v sokolovně na společném cvičení a pak v kavárně na společném posezení. Účastníme se i jiných akcí, například ,,Čaje o páté“ s hudbou pana Kozelky nebo tanečních hrátek s tanečníkem berlínského státního baletu Jiřím Bartovancem.

Adopcí přispějete na krmení, vitamíny, očkování, budování, výstavbu, opravy a pohodlí zvířat v zooparku.
Tip na vánoční překvapení: adoptujte zvíře v zelčínském zooparku

Cvičíme nejen od září do června, ale také v červenci a srpnu. Kromě toho vyjíždíme za cvičením i do Chorvatska. Letos do Lanterny. A pak už následuje Martinská husa a po ní mikulášská a vánoční besídka. 

Závěr roku pak končí v pilném nácviku na příští Šibřinky.