Setkáváme se každé úterý v sokolovně na společném cvičení a pak v kavárně na společném posezení. Účastníme se i jiných akcí, například ,,Čaje o páté“ s hudbou pana Kozelky nebo tanečních hrátek s tanečníkem berlínského státního baletu Jiřím Bartovancem.

Cvičíme nejen od září do června, ale také v červenci a srpnu. Kromě toho vyjíždíme za cvičením i do Chorvatska. Letos do Lanterny. A pak už následuje Martinská husa a po ní mikulášská a vánoční besídka. 

Závěr roku pak končí v pilném nácviku na příští Šibřinky.