Na rozloučení jim žáci první až čtvrté třídy připravili různá vystoupení (tanec, vtipné scénky, hra na flétny).

Na závěr dostali páťáci šerpy, knihu a od starosty obce krásnou kalkulačku a pero. Starosta obce popřál žákům hodně úspěchů na druhém stupni základní školy.