Pod dohledem terapeutky Marušky, která vede dílnu již dvacet let, zde vznikají krásné hračky, koberce, dekorace, ponča, košíky, vazby z přírodnin, šperky, keramika a mnoho dalšího.

Práce v dílně je pro klienty jednou z mnoha forem terapií. Každý, kdo chce, si zde najde tvoření dle svého zájmu a chuti, může se věnovat ručním pracem, na které byl zvyklý, nebo si vyzkoušet a naučit se něco nového. Maruška je nevyčerpatelná studnice nápadů. Nikdo se nemusí bát, že by práci nezvládl, všechny činnosti jsou přizpůsobeny schopnostem a dovednostem klientů.

Ztráta zraku, pohyb na vozíku, zhoršená paměť nebo omezená hybnost rukou zde není překážkou. Většina výrobků také vzniká jako kolektivní dílo. Někdo utká na stavu látku, druhý ji sešije, třetí vloží vycpávku a sušenou levanduli a čtvrtý na závěr ručně došije ozdoby. A dílna není jen o práci. Je tu veselo, hraje hudba a oblíbené šlágry z časů minulých, vaří se káva se šlehačkou.

Když se blíží Velikonoce, je čas zorganizovat velikonoční výstavu a jarmark. Zde je možné získat výrobky za symbolické ceny a podpořit tak klienty. Klienti sami také asistují u prodeje a moc je těší, když vidí radost v očích především nejmenších návštěvníků. Nejsou jen obyvatelé domova pro seniory, ale šikovní dráteníci, švadleny, malíři, keramici, košíkáři, umí to s jehlicemi, háčkem…

Na Zelený čtvrtek se všichni sejdeme u pletení pomlázek, zdobení kraslic, pečení nádivky a beránka a veselém povídání. Celý dům je ozdobený a ve vzduchu je cítit jaro. A v dílně už se začalo vyrábět na vánoce.

Markéta Trejbalová, Dům Kněžny Emmy