Jarmark organizuje Rodinné centrum ve spolupráci se základní školou. Je jiný než ty předešlé? Samozřejmě, ano. Všetatský jarmark nabobtnal, a to doslova. Bohatší program – nejen vystoupení dětí ze školek a školy, již v minulosti účinkující soubor INNAMORATA, ale i vystoupení pana Petra Tomečka na čarovnou flétnu, zpěvačky Michaely Noskové a zakončením hodinkou dobové hudby ve všetatském kostele, mnohem více stánků s pulty prohýbajícími se nejrůznějším vánočním zbožím, živý betlém, dětský kolotoč i v té zimě hojně využitý těmi nejmenšími.

Celým více jak dvouhodinovým programem provázejí návštěvníky děvčata z deváté třídy, celý program probíhá na již dříve zmiňovaném návěsu, takže i ti nejmenší jsou dobře vidět i slyšet a především, jsou skryti před ne zrovna přívětivým počasím. Náměstí je zaplněné jako v předchozích letech, předvánoční atmosféra je zcela ovládla. 

Jako každý rok dvěma obětavým maminkám z Rodinného centra, ředitelce školy a panu školníkovi. Samozřejmě, jarmark není jen jejich dílem, bez pomoci a práce desítek dalších by nebyl. Další členové Rodinného centra, rodinní příslušníci, obětavé učitelky a učitelé, vychovatelky, asistentky, sponzoři i vy, rodiče. Každý jste svojí částí přispěl ke zdárnému průběhu.

Dle našeho mínění se jarmark povedl, vystoupení zvláště těch nejmenších „drobečků“ ze školek i školy byla kouzelná, bezprostřední, nápaditá. A ti starší zase ukázali, co vše svedou pod vedením svých učitelů. Snad přesvědčili, že je vedou skutečně dobří učitelé. A to samé platí o výrobcích prodávaných ve stáncích. Krásné, nápadité, vkusné a vždy trochu jiné – a opět vyráběly děti pod vedením svých učitelek, vychovatelek, asistentek.

Nelze neříci než jediné – umí. Snad se s tímto názorem, milí čtenáři, ztotožníte.A na závěr ještě jedna poznámka. Krásná a naprosto nečekaná epizoda, kdy na podiu hlavní organizátorky jarmarku děkují a předávají kytici ředitelce školy. Zcela zaslouženě a díky vám, paní Balounová a Rybová, zřetelně, srozumitelně a veřejně jste vyjádřily poděkování tomu, kdo má na programu jarmarků lví zásluhu. Avšak stejného poděkování patří i vám dvěma.

Za obětavost při přípravě i organizaci již druhého vánočního a letos také velikonočního jarmarku. Jste skvělé, jen vydržte. Již teď určitě spřádáte plány na ten velikonoční, vždyť bude již „za chvilku“. Takže dostatek chuti, invence, spolehlivých spolupracovníků a hlavně sil. Na školu, její ředitelku i zaměstnance se spolehnout můžete.

Základní a mateřská škola Všetaty

close Vánoční pouták info Zdroj: Redakce zoom_in Vánoční pouták

Svůj příspěvek doplňte o vaše celé jméno a uveďte minimálně okres, odkud jste, děkujeme. Příspěvky posílejte na mail vanoce@denik.cz.