Všem těmto členům patří náš dík a to nejen členům aktivním, ale i jejich nástupcům, kteří se připravují v dětských a dorosteneckých kolektivech. Tato mladá generace v budoucnu nahradí dnešní aktivní členy SH ČMS ve svých krajích, městech a obcích.

Dovolte abych i já svým příspěvkem zavzpomínal i na členy dříve narozené, kterým patří náš velký DÍK. Mnozí již nejsou mezi námi. Svým příspěvkem chci také poděkovat našim členům ve vrcholných orgánech SH ČMS za to, že každoročně v HC Přibyslav oceňují dlouholeté členy za jejich práci nejvyšším svazovým vyznamenáním, kterým je titul ZASLOUŽILÝ HASIČ (dále jen ZH).

Svým příspěvkem chci poděkovat našim zasloužilým hasičů na okrese Mělník. Na našem okrese je 53 SDH s 2754 členy z toho 617 žen, 24 dětských kolektivů s 622 členy.

Náš OSH Mělník eviduje 35 zasloužilých hasičů, 31 mužů 4 ženy. Bohužel již 14 jich není mezi námi. Touto cestou bych vás s nimi chtěl seznámit formou fotografií. Jsem přesvědčen, že si tito zasloužilí hasiči našeho OSH Mělník zaslouží za jejich dlouholetou činnost touto formou poděkovat.

S pozdravem a díky za Vaši propagaci hasičů


Jaroslav Havel, vedoucí aktivu ZH VV OSH Mělník