Akce byla zaměřená na bezpečnost cyklistů v dopravním prostředí, výbavu jízdního kola, nošení cyklistických přileb a reflexních doplňků. Tyto bezpečnostní prvky mohou zachránit cyklistům život či zabránit těžkým následkům. Spolu s policejními preventistkami se akce zúčastnila i policejní cyklohlídka. Každý, kdo se u nás zastavil, odjel s malou odměnou jako např. cyklomapou, reflexním předmětem nebo informačním letákem.

Zákon ukládá cyklistovi povinnost mít do 18 let za jízdy ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Policejní preventisté se proto tentokrát zaměřili zejména na dospělé, neboť legislativa plnoletým cyklistům v tomto ohledu nic nenařizuje.

| Video: Youtube

Každý by však měl dbát své vlastní bezpečnosti. Život a zdraví máme jen jedno. Policisté apelovali právě na tyto cyklisty, aby si helmu opatřili a přijali ji za automatickou součást svého cyklistického vybavení bez ohledu na to, jestli na kole sportují, používají ho jako dopravní prostředek do práce nebo na něm jezdí na nákupy. K dopravní nehodě, třeba právě s fatálním úrazem hlavy, může dojít v náročném terénu, ale i na silnici pár metrů od domova.

Policisté se však nezaměřili jen na cyklostezky, ale navštívili i děti na dopravním hřišti v Mělníku – Mlazicích, kde s nimi pohovořili o důležitosti používání ochranné přilby, jejím správném nasazení, dodržování pravidel silničního provozu a používání reflexních prvků. A i oni obdrželi od policistů drobnou odměnu.

Cílem tohoto projektu je především snížení nehodovosti cyklistů a následků dopravních nehod cyklistů v České republice zapříčiněných nesprávným použitím bezpečnostních prvků při jízdě na kole.

Martina Hamplová, PČR Mělník