Zdejší poradkyně JUDr. Hana Hubáčková ke své práci říká: „Pokud jste byli jakkoli zasaženi trestným činem, můžete prožívat nejsložitější období vašeho života. Nezřídka jste v šoku, cítíte frustraci, bezmoc, nespravedlnost, bolest na těle, duši. Situace může být pro vás velmi nepřehledná. Snažím se vám pomoci správně se v nové realitě orientovat, pochopit ji, vyrovnat se s ní.“

I když se trestná činnost oficiálně neprošetřuje, ale lidé jsou přesvědčeni, že obětí skutečně jsou, může jim poradkyně pomoci sepsat trestní oznámení.

„Pokud identifikujeme, že se v pozici oběti nacházíte, provedu vás již například zahájeným trestním řízením, abyste řádně uplatnili vaše práva a nároky. Budete-li chtít, stanu se v tomto smyslu vaším důvěrníkem a můžu vás i doprovodit k jednotlivým úkonům, k soudnímu jednání, také pomoci vám zformulovat Prohlášení oběti, ve kterém vyjádříte své pocity a obavy a které může být důležitou informací pro orgány v trestním řízení,“ vysvětlila Hana Hubáčková.

„Můžeme společně zjistit, že obětí ve smyslu zákona nejste - nic se neděje, nasměruji vás, jak dále postupovat, kam dále směřovat, půjde-li o řízení přestupkové či občanskoprávní. Výraz „oběť“ není hanlivý! Nemějte obavy se na poradce obrátit,“ zdůraznila.

Dle zákona č. 45/2013 Sb. je obětí trestného činu ten, komu bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena škoda nebo nemajetková újma, nebo na jehož úkor se pachatel trestného činu obohatil. Také každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat za oběť.

Klientka poradny sdělila: „Poradkyně Hubáčková je velice milá a vstřícná paní. Ochotně mě směřovala, co mám udělat, napsat, doprovázela mě v komunikaci s Ministerstvem spravedlnosti v procesu získání odškodnění. Významně mě také psychicky podpořila.“

Kdy, kam a za kým pro pomoc

- Probační a mediační služba, Vodárenská 210, Mělník
- JUDr. Hana Hubáčková
- telefonní číslo 727 873 136
- středa 14 - 16.30, čtvrtek 9 - 11 hodin

My všichni, každý jeden v blízkém okolí lidí, které zasáhl trestný čin, mějme pro jejich situaci pochopení, berme jejich pocity vážně a podporujme je, aby o tom, co se stalo, mluvili.