Studenti maturitních ročníků středních škol a středních odborných učilišť s maturitou mají možnost vyzkoušet si pod vedením instruktorů školního policejního střediska testy fyzické způsobilosti potřebné pro přijetí k policii. Generální partner za účastníky zaplatí „startovné“, které se následně dostane prostřednictvím nadace Konto Bariéry vybrané osobě, která pomoc potřebuje. Naší snahou je vybrat co nejvyšší finanční obnos pro vybranou hendikepovanou osobu.

Ve středu 27. září se do sportovně charitativní akce zapojili studenti a studentky Gymnázia a SOŠ a SOU Neratovice, v úterý 3. října  sportovali maturanti z mělnických škol. Studenti si vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost a podpořili svou účastí hendikepovaného čtyřletého Filípka.

Naší snahou je, aby mladá, nastupující generace získala ke sportu opět kladný vztah a nebyla lhostejná k těm, kteří to potřebují. Díky každé takové společné aktivitě se nám může lépe dařit překonávat bariéry.

Studenti, kteří splní čtyři sportovní disciplíny a dosáhnou stanoveného počtu bodů, obdrží osvědčení. V případě zájmu stát se policistou, nemusí již tito studenti absolvovat fyzické testy, nutné pro přijetí do služebního poměru Policie ČR, neboť jim do konce září následujícího roku platí právě zmiňované osvědčení.

Markéta Johnová, PČR