Jestliže jsou listy rododendronů na okrajích nepravidelně, obloukovitě vykousané a poškozeny jsou případně i pupeny, máme co dělat s larvami lalokonosce. K likvidaci lalokonosce si pořídíme parazitické hlístice, jejich přirozené nepřítele. Obsah sáčku s hlísticemi rozmíchejte v zálivkové vodě, kterou pak okolí rododendronů zalijeme.

Pro přezimování muškátů vybíráme pokud možno co nejsvětlejší stanoviště. Vhodná je například chladnější chodba a zimní zahrada. Druhou základní podmínkou pro dobré přezimování je dodržování teploty, která by měla být přibližně v rozmezí 10 až 13 °C. A poslední nutnou podmínkou je správná zimní zálivka. V žádném případě nesmíme rostliny přemáčet, zaléváme je jen občas a mírně.

V listopadu je vhodná doba pro vysazování česneku. Pro výsadbu volíme hlubší hlinitopísčité půdy dobře zásobené živinami a slunnou a teplou polohu. Proti mrazu je dosti odolný. Zařazujeme ho do druhé pěstební trati, nesnáší totiž čerstvé hnojení chlévskou mrvou. Nejvhodnějšími předplodinami jsou košťáloviny nebo okurky. Nevhodnými předplodinami jsou brambory, rajčata, veškerá cibulová zelenina a cibulové květiny. Právě z fytosanitárních důvodů by se cibulové zeleniny a květiny měly na stejný pozemek zařazovat nejdříve po pěti až šesti letech.

Nenechte se zlákat nabídkou v zahradních centrech, ovocných školkách a nesázejte v podzimním termínu meruňky a jiné teplomilné ovocné stromy. Meruňka, stejně jako broskvoň pochází z odlišných klimatických podmínek, jsou choulostivější a hůře ukončují vegetaci, snadno tedy namrznou. Z těchto důvodů je proto vhodnější tyto ovocné druhy vysazovat na jaře. Při nákupu dobře prohlédneme celý stromek, zda není poškozený mrazem. Pupeny by měly vykazovat známky narašení.

Odřezáváme a pálíme natě chřestu, protože mohou být napadeny rzí chřestovou. Jednou za tři roky zaryjeme mezi řádky dobře rozložený hnůj.

Autor: Petr Kumšta

Děkujeme za zaslaný příspěvek!