Právě to bylo tématem přednášky sinologa a odborníka na ujgurskou oblast Sin-ťiang Ondřeje Klimeše, jenž za námi do gymnázia přijel v úterý 11. února z Orientálního ústavu AV ČR.

Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang má pro čínský režim zvláštní význam. Nachází se zde velmi významné zásoby nerostných surovin, hlavně ropy a zemního plynu. Navíc tvoří tato plochá stepní krajina jediné přímé spojení s ruským územím, jedná se proto o velmi strategickou oblast. Samotní Ujgurové jsou však od čínské majority rozliční svou kulturou i náboženstvím, kromě toho mnozí z nich silně vnímají tradici vlastního státu, což dohromady vyvolává ve vrcholných představitelích pocit ohrožení vlastní moci. Pod záminkou hrozby terorismu proto dochází k tvrdé perzekuci tohoto etnika.

Vliv čínské diktatury však sahá i do naší země. V našem podvědomí se v této souvislosti vynoří pravděpodobně HUAWEI, který je i podle slov pana Klimeše technologickým nástrojem Číny, obdobně jako například firma ZTP, podnikajících rovněž v oboru komunikačních technologií. Čínská státní propaganda proniká i do médií, příkladem je i oblíbený portál Seznam Zprávy, konexe s Čínou má také vlastník TV Nova, firma PPF.

Přednášející zdůraznil, že pro řešení tohoto problému je nepostradatelná občanská aktivita. S touto myšlenkou jsme se rozhodli založit petici, která vyzývá příslušné složky české zákonodárné a výkonné moci k jasnému vyjádření nesouhlasu s jednáním Číny a přijetí odpovídacích opatření. Při příležitosti této přednášky se petice dočkala svého zveřejnění. Jedná se o čistě studentskou iniciativu, jež se nicméně opírá o odbornou pomoc pana Ondřeje Klimeše a projektu Sinopsis.

Pokud chcete společně s námi přispět k postupnému zlepšování poměrů, můžete připojit pod výzvu i svůj podpis nejlépe fyzicky na pobočkách Městského kulturního centra a v Želvím doupěti, nebo online na adrese http://bit.ly/_vyzva.

Vít Novotný - třída sexta GJP Mělník