Cesty tu mají vzorně upravené a udržované a sluníčko hřálo jedna radost. Musím přiznat, že takhle pěkně jsem se už dávno neprošel. Zajímavá příroda na konci podzimu, sem tam nějaký obdivuhodný balvan a k tomu i řada křížků, kapliček a zvoniček. A na závěr možnost příjemného občerstvení v zařízení s filmovým názvem.

Zahájení výstavy historických betlémů, vánočních ozdob a dárků.
Video, foto: Výstava mělnického muzea nabízí pohled na krásné betlémy či ozdoby

Husova kazatelna u Žemličkovy Lhoty

Kámen byl vytvořen v průběhu miliónů let zvětráváním hlubinných magmatitů a erozně denudačními procesy. S rozměry 4 × 2,5 m a výškou 2,7 m je označován za největší viklan v České republice Podle pověstí zde kázal sám Mistr Jan Hus. Na temeni kazatelny se nachází až půlmetrová prohlubeň, lidově pojmenovaná jako „obětní mísa“. Energeticky vnímavější osoby v ní mohou vnímat nepříjemné pocity. V roce 1977 zde bylo vyhlášeno chráněné území. V bezprostředním okolí kazatelnu doplňuje množství dalších žulových balvanů, za všechny tzv. Pecen chleba či Zkamenělá žába.

Vrškámen u Petrovic

Je označován za největší viklan České republiky. Jedná se o kámen porfyrického syenitu až syenodioritu s rozměry 350 x 550 cm a výškou 320 cm. K balvanu se váže pověst o tom, že jej zde odhodil čert. Přírodní památka Vrškámen byla vyhlášená v roce 1977.

Zámek Veltrusy.
KVÍZ: Znáte historii hradů a zámků Středočeského kraje? Otestujte se

Zámek Petrovice

Původně tvrz, přestavěná po r. 1650 na barokní (tzv. velkou) jezuitskou rezidenci. Po zrušení řádu v r. 1773 ji spravoval studijní fond, od r. 1806 byla v šlechtických rukou. V 19. stol. přestavěna na novogotický zámeček. Nejvýznamnějším zásahem do podoby objektu byla přístavba nárožních věží s cimbuřím. Dnes sídlo obecního úřadu.

Nuže, jestli jsem vás navnadil, vydejte se v mých stopách…

Autor: Miroslav Fiala

Dozvuky vzpomínek na Sametovou revoluci. Podívejte se, s čím jezdil v revolučním roce Václav Havel.
Za volantem s Václavem Havlem. Podívejte se, s čím jezdil v "sametovém" roce