"Krásný slunečný den přímo sváděl k nějaké potulce za kameny. Musel jsem tentokrát došlapat o něco dále, ale zajímavé památky minulosti rozhodně stály za to. Hned v Nových Dvorech stojí kamenný stůl před léty vylovený z rybníku. U sousedního je zasazený menhir, působivě dotváří okolí. Další, tentokrát skutečný obr, se tyčí v Hlubokém lese chráněn starou bučinou. Za posledním kamenem jsem musel putovat až pod Trkovskou horu, kde se skrývá mezi jinými kameny v pěkném svahu. Na závěr jsem si pro radost sám jeden menhir vztyčil, ale počítám, že ho první vítr opět položí do jehličí."

Miroslav Fiala