V areálu Domu dětí a mládeže v Mělníku a jeho blízkém okolí se na začátku června opět konal naučný program plný týmových soutěží pro třeťáky ze základních škol v obvodu obce s rozšířenou působností Mělník. Při jejich řešení se děti učily, jak se správně zachovat v nebezpečných situacích, které jim každý den hrozí, a to nejen ve městech.

Do programu se zapojily i některé složky integrovaného záchranného sboru – policejní preventistky z Územního odboru Mělník a Hasičského záchranného sboru Mělník. Policistky pro děti připravily postřehovou hru, ve které vyzkoušely jejich všímavost a paměť. Na programu se podílely rovněž Městská policie Mělník a Český červený kříž Mělník.

Žáci byli velmi šikovní a naučné dopoledne si užili.