Na přípravě výstavy se vedle zaměstnanců muzea podílel i známý řezbář Vladimír Cejnar se svojí dcerou Broňou. Vystavené betlémy nejsou totiž pouze kartonové, nýbrž i dřevěné, jakož i pečené apod.

Vedle betlémů se na výstavě objevuje i vánoční prostírání a pletené ozdoby zhotovené členkami pražského Klubu lidové tvorby a dále Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel.

O zvukovou a malovanou kulisu výstavy se postaraly děti ze čtvrté třídy ZŠ Václava Havla pod vedením učitelky Zuzany Brožové. Vánoční betlémy byly ještě před sto lety součástí prakticky všech domácností, v adventním čase jim patřily výlohy místních podnikatelů.

Dnes si můžeme udělat sobě a svým dětem radost právě osobní návštěvou výstavy pečlivě vybraných a každoročně obměňovaných betlémů. Tu kralupskou bude možno navštívit až do soboty 28. prosince 2019.

Martin Tlustý