Sedmý ročník odborného pléna, pořádaný Komisí pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při Asociace muzeí a galerií České republiky, cílí na současnou pedagogickou práci malých muzeí a vyvolává debatu nad jejími benefity a potenciálem naopak postrádaným či nevyužívaným v prostředí větších paměťových institucích.

Odborníci se zabývají otázkami součinnosti s pestrým spektrem subjektů, vazbou na publikum, úskalími a pozitivy minimalistických pracovních týmů, či implementací inovativních edukačních přístupů. Účastníci mají za sebou dva dny workshopů, diskuzí, přednášek a zahraniční inspirace zpestřené prohlídkou města Mělník i muzejních výstav a expozic. 

Výstava Museum pro futuro je k vidění na náměstí Míru do středy 25. října.
Výstavu Muzeum pro futuro mohou zájemci zhlédnout na náměstí Míru

Vyrazili také na exkurzi do skalního obydlí a na poslední část workshopů do Lhotky u Mělníka. Záštitu nad konferencí převzali hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková a radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Středočeského kraje Václav Švenda.

Odbornou záštitu poskytla také Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví.

Regionální muzeum Mělník