Oblast Chorušicka leží v bezprostřední blízkosti přírodních a kulturních pamětihodností, například hradu Kokořína nebo známých Pokliček. Svým charakterem plynule navazuje na samotné Kokořínsko – do planiny, osídlené venkovským obyvatelstvem a často využívané k zemědělské obživě, se zakusují hluboké rokle s pískovcovými skalními útvary. Rokle, překřtěné starousedlíky na doly, hrály významnou úlohu v životech zdejších lidí: vedly tudy cesty a nacházely se zde prameny, důležité zdroje pitné vody v kraji, kde byla o vodu nouze. Skály, dříve holé a využívané jako pastviny, jsou v současné době pokryty lesy, které jsou domovem mnoha druhů zajímavých živočichů, především ptáků. V lese u uměle vytesané jeskyňky poblíž osady Zahájí, se v dubnu 1945 několik dní ukrývala partyzánská skupina podporovaná zahájskými občany.

Stěžejním tématem Chorušicka je voda. Vzhledem k problematickému přístupu k jejím zdrojům řešili obyvatelé získávání vody různými způsoby. Užitkovou vodu zachytávali pomocí tzv. kalů, nádrží napájených dešťovou vodou. Kaly v současnosti slouží také jako útočiště pro živočichy vázané na vodní prostředí, mezi nimi i zákonem chráněné druhy. V chorušickém kalu bylo nalezeno několik druhů obojživelníků, mezi nimi skokan skřehotavý, ropucha obecná, skokan štíhlý a čolek obecný.

Mělník – Pšovka. Hlavní pšovecká ulice, na rohu škola, ze které je pošta. Věžička patří kostelu svatého Vavřince.
RETRO: Změnily se obce v blízkosti Mělníka v průběhu 100 let?

Na čtyřkilometrové trase stezky návštěvníci naleznou deset tabulí nebo herních prvků, zpracovaných tak, aby poskytly informace zábavnou formou široké veřejnosti – od předškolních dětí až po dospělé. Zájemci tak nahlédnou do historie chorušického kalu a poznají jeho čtyřnohé obyvatele, zjistí, jaké znaky prozradí přítomnost živočichů v lese, co způsobilo vyschnutí dříve hojně využívané studánky, srovnají podobu dolu dříve a dnes a poznají osudy partyzánů od Zahájí.

První infotabule se nachází v části Chorušic nazývané Podstavy (GPS: 50.2556233N, 14.5597622E). Trasa vede od místního kalu do lesa Nedvídku, kde se v nevelké rokli stáčí doleva a ústí na cestu, směřující do skalami lemovaného dolu. Ten dovede návštěvníky až k poslední tabuli, stojící pod osadou Zahájí u rozcestníku s modrou turistickou značkou (GPS: N 50°22.19550, E 14°39.71988).

Realizace naučné stezky byla finančně podpořena generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, společností NET4GAS. Již patnáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody po celé České republice. V současnosti je v Středočeském kraji zpřístupněno již osmnáct těchto lokalit ČSOP.