„Chov včelstev na pozemcích Spolany podporujeme už od roku 2018, kdy jeden z našich kolegů přišel s nápadem využít k tomuto účelu pozemky v nevýrobní části areálu. Aktuálně chováme 10 včelstev. Tento krásný koníček má kromě výborného a zdravého medu své plody také ve vzdělávání dětí, které se každoročně sběru medu účastní,“ říká Piotr Kearney, jednatel společnosti Spolana.

Včelaři v neratovickém výrobním závodě Spolana chovají včely už sedmým rokem. O kvalitě vyprodukovaného medu vypovídá nejlépe fakt, že každý rok opakovaně získávají zlatou medaili udělovanou akreditovanou laboratoří Výzkumného ústavu včelařského. Ocenění se uděluje za vynikající kvalitu medu na základě provedených zkoušek v řadě kategorií, například celkový estetický dojem, fyzikální či chemické vlastnosti.

„Při medobraní jsme dětem ukázali tradiční včelařské postupy a náčiní, které je ke sběru medu potřeba. Není dnes běžné mít tak zdravá včelstva, jako ta, která chováme ve Spolaně. Vedle kvalitního medu nám největší radost dělá právě zdraví, kterému se naše včely dlouhodobě těší,“ komentuje Lukáš Karlík, včelař a ředitel závodu energetiky a vodního hospodářství ve Spolaně.

Na konci loňského roku libiští včelaři návštěvníkům zajímajícím se o včelařství a sběr medu otevřeli Medovou cestu. Ta začíná u čtvrté vrátnice výrobního areálu Spolany (autobusová zastávka Libiš, Spolana 4) a pokračuje dále přes přírodní rezervaci Černínovsko do obce Libiš.