Putovní výstava Voda a civilizace zůstává i po změnách ve společnosti stále aktuální. Za dva roky její existence si ji prohlédl v českých a moravských městech víc než milion lidí. V dubnu zamíří do středočeského Mělníka. Návštěvníkům náměstí Míru ukáže zdarma na velkoformátových panelech klíčový význam životodárné tekutiny od náboženských přes ekonomické, fyzikálně-technické až po krajinné, ekologické a historické či politické souvislosti. Diváci se mohou začíst do textů od řady světově uznávaných vědců a prohlédnout si fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, a to včetně zajímavých záběrů z Mělníka. V noci nasvícená expozice tam bude k vidění od 8. do 28. dubna 2021.

Voda a civilizace nabídne na šestadvaceti panelech různé pohledy na životodárnou tekutinu. Kurátor a spoluautor výstavy prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. upozorňuje, že voda není tématem politiků, organizací ani zájmových skupin, ale je součástí života nás všech: „Výstava Voda a civilizace nemůže změnit svět. Může ale každého z nás inspirovat k tomu, aby o vodě skutečně přemýšlel a v rámci svých možností pro ni něco dělal. Můžeme přitom udělat mnohé – změnit naše chování, budovat, ne ničit. Je to na každém z nás. Na základě současných trendů a dostupných vědeckých dat je totiž prakticky jisté, že v důsledku zvyšování hladin moří a oceánů budou podstatné části států a někdy i celé státy zanikat. A to již v reálném čase do roku 2050, pokud zůstanou zachovány dosavadní trendy. Scénáře píšeme společně,“ říká prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

„I když byl loňský rok deštivější a letošní zima zatím přinesla slušnou sněhovou nadílku, a já jsem za to opravdu vděčný, i tak téměř čtvrtina území ČR z pohledu zásob podzemní vody stále hlásí sucho. Bohužel neexistuje žádný zázračný recept, který by problém sucha vyřešil jednou provždy. V jádru všech řešení ale stoprocentně stojí zdravá krajina, ve které nebudeme ztrácet desítky milionů tun půdy ročně kvůli erozím, zdravé lesy s vysokým podílem listnatých stromů nebo návrat k přírodě blízkým řekám, a také zdravá města, plná zeleně a využívající srážkové vody. Do adaptace naší krajiny i měst na změnu klimatu investujeme ročně miliardy korun a nebude tomu jinak ani v blízké budoucnosti. Jen v novém Operačním programu Životní prostředí počítáme minimálně s deseti miliardami korun, které chceme investovat do krajiny v průběhu následujících pěti let,“ říká Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí.

Mělník – město historicky spjaté s vodou

Příběh vody rozšíří také panel věnovaný městu Mělník. Návštěvníci uvidí historické snímky vývoje krajiny v okolí soutoku, ale také aktuální fotografie z mělnické náplavky z loňského roku. „Téma výstavy, které ukazuje klíčový význam vody na zemi, nás od začátku velmi zaujalo, vždyť pro naše město ležící na soutoku dvou největších českých řek voda vždy byla, je a bude jednou z nejvýznamnějších součástí nejen kulturního života, ale také důležitou komoditou pro cestovní ruch. Navíc s pořádáním exteriérových výstav máme velmi dobré zkušenosti, především v současné době je to jedna z mála možností kulturního vyžití v našem městě,“ upřesňuje PhDr. Petr Volf, místostarosta města Mělník.

Město Mělník zároveň vyhlásilo v souvislosti s výstavou soutěž pro děti o nejlepší kreativní ztvárnění tématu vody a života kolem nás. Svá individuální či kolektivní díla zasílali zástupci třiačtyřiceti škol do 23. února. Děti mohly kreslit, fotografovat, natáčet či využívat jiné techniky. Cílem bylo především zdůraznit zásadní význam vody pro lidstvo a rozvíjet mezi dětmi tvořivost. Výsledky soutěže vyhlásí zástupci města a partnerů před zahájením výstavy Voda a civilizace. Vybraná a oceněná díla město vystaví, pokud to situace dovolí, v prostorách místní radnice a na webu.

Město Mělník také připravuje další doprovodné akce, jako je Den otevřených dveří na Vodárenské věži, výstavu knih s tématem voda, semináře s odborníky na téma hospodaření s dešťovou vodou či v případě příznivé situace návštěvy mělnického podzemí s rekordně širokou studnou. Aktuální informace najdou zájemci vždy na stránkách města www.melnik.cz.

Voda a civilizace ve městě Mělník – startuje na Světový den vody

Letošním mottem Světového dne vody (22. 3.) bylo „Valuing Water“, což lze volně přeložit jako „Hodnota vody“. Expozice chce upozornit na nevyčíslitelnou a nenahraditelnou hodnotu vody. „Výstava nastavuje zrcadlo celé naší společnosti a ukazuje, jak křehká je rovnováha mezi vodou a lidskou civilizací. Připomíná, jak je naše existence závislá na vodě, přitom problém jejího nedostatku v Česku si většina lidí vůbec ani nepřipouští, protože „voda z kohoutku většinou všem teče“. Mějme tedy při procházení výstavou oči i mysl otevřené a přemýšlejme. Právě v letošním roce si připomínáme i výročí 1100 let od zavraždění sv. Ludmily, jejíž životní cesta byla spojena i s tímto místem. Vzpomeňme tedy i na ni při času stráveném na výstavě a nezapomínejme, že bez vody to nepůjde, “ shrnuje RNDr. Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy a předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR.

Fotografie, které budou na velkoformátových v noci nasvícených panelech k vidění, pocházejí z mnoha institucí a od řady autorů. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.

Generálním partnerem putovní výstavy Voda a civilizace je Skupina ČEZ. „České země patří v historii využívání vody pro výrobu elektřiny mezi průkopníky a technologické lídry, ostatně Kaplanovy turbíny dnes najdete ve vodních elektrárnách po celém světě. Voda je cenným zdrojem ekologické elektřiny a významně přispívá k hladkému chodu celé energetické soustavy. Ať už se jedná o velká vodní díla nebo maličké elektrárny na menších tocích. Plně si uvědomujeme, že se voda stává stále vzácnější, a proto hledáme možnosti její úspory všude, kde to jde. Spotřeba pitné vody v elektrárnách ČEZ loni klesla o výrazných 11 %. Srovnání s rokem 2001 ukazuje dokonce dramatické 65% snížení odběru,“ říká Ing. Daniel Beneš, MBA, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

Podporovatelem výstavy se stala i rodinná společnost Kofola ČeskoSlovensko, která se na ochranu vodních zdrojů dlouhodobě zaměřuje. „Problematika kvality vod je celospolečenským a závažným tématem. V Kofole se intenzivně zabýváme jak žít a hospodařit v souladu s přírodou. Ochrana vody je pro nás hlavní téma. Na aktivitách, které realizujeme v Rajecké dolině, jsme se přesvědčili, že pokud se nezmění naše zemědělství a průmysl, bude všechna naše voda ohrožena. A když je ohrožena voda, je ohrožen veškerý život. Je třeba začít měnit přemýšlení každého z lidí, každého hospodáře, každé obce i celých regionů,“ uvádí Jannis Samaras, generální ředitel Skupiny Kofola, a dodává: „Smekám před autory výstavy Voda a civilizace, která je skvělou ukázkou toho, jak lze složitou a komplexní problematiku pojmout poutavě a zaujmout tak širokou veřejnost.“

„Tématem vody se zabývám již několik let a jsem ráda, že k realizaci expozice dochází právě teď. Máme za sebou suchá léta i zimy a téma nedostatku vody, a především nehospodárné zacházení s vodou je na pováženou. Mnozí z nás mají patrně pocit, že když otočí kohoutkem, tak voda z něj poteče navždy. A tato výstava nás má z tohoto omylu vyvést,“ říká MgA. Olga Menzelová, Dis., producentka výstavy.

Ve středu 21. dubna od 18 hodin pak proběhne, pokud to situace dovolí, veřejná přednáška v Mělnickém kulturním centru vedená RNDr. Petrem Kubalou a dalším spoluautorem výstavy Prof. RNDr. Bohumírem Janským, CSc., objevitelem pramenů Amazonky.

Autor: Hana Tietze