Krevní plazma je tekutina slámové barvy, která tvoří přibližně 55 procent objemu krve. Mimo jiné obsahuje více než 120 bílkovin nezbytných pro plnění zásadních funkcí v lidském těle. Používá se proto při výrobě mnoha životně důležitých léků. „Až dvě třetiny lidské populace se jednou za život dostanou do situace, kdy krevní plazmu potřebují. Plazma se využívá například při léčbě rozsáhlých a vážných popálenin, jako prevence i léčba infekčních onemocnění typu žloutenka, tetanus, či vzteklina. Své využití najde i u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním či v průběhu chirurgických zákroků. A je jedno, jestli jde o operaci očí, plastickou, nebo ortopedickou,“ vysvětluje MUDr. Jana Zítková, vedoucí lékařka pracoviště transfuzní služby Klatovské nemocnice, a dodává, že významnou skupinou léků jsou ty aplikované celoživotně, často od dětského věku, pro vrozené poruchy srážlivosti krve, nebo léky podporující přirozenou imunitu. Nově se zkoumá i využití krevní plazmy při léčbě covid-19.

Nemocným chybějí léky, kvůli covidu-19 došlo k odlivu dárců

Plazma se nedá uměle vyrobit a jediný způsob, jak ji získat, leží tedy doslova v rukou dárců. Těch však právě vlivem pandemie covidu-19 ubylo a z dlouhodobého propadu se stále jejich počet nevrátil do původního stavu před dvěma a půl lety. Vzhledem k tomu, že může trvat až rok, než je plazma zpracována na životně důležité krevní deriváty, ohrožuje tento pokles dárců životy a zdraví pacientů, kteří jsou na tuto terapii odkázáni. „Celosvětově představuje nedostatek plazmy velký problém. Spotřeba léků i krevní plazmy pro jejich výrobu je na vzestupu a Evropa při získávání plazmy není soběstačná. Plazma pro výrobu léků se musí dovážet z Ameriky,“ upozorňuje MUDr. Iryna Kravets, lékařka společnosti Amber Plasma. Jako Češi však můžeme být hrdí – naše země patří k významným vývozcům krevní plazmy a svým dárcovstvím tak občané České republiky pomáhají tisícům nemocných po celém světě. I u nás však odběrová centra v uplynulých letech zaznamenala pokles počtu dárců kvůli situaci spojené s onemocněním covid-19. Je tak naším společným úkolem zajistit, aby léků vyráběných z plazmy byl trvalý dostatek pro léčbu všech potřebných pacientů.

Odběr je bezpečný, krevní plazma se v těle obnoví do 48 hodin

Odběr krevní plazmy probíhá podobně jako klasický odběr krve, ve skutečnosti je však ještě šetrnější, protože buněčné složky krve jsou po separaci plazmy vraceny zpět do krevního oběhu. Podmínkou dárcovství je věk od 18 do 60 let, zdravotní pojištění uzavřené na území EU, dobrý zdravotní stav a váha více než 50 kilogramů, zároveň by však dárce neměl být morbidně obézní. Nejprve se zájemce zaregistruje, vyplní zdravotní dotazník, projde lékařským vyšetřením a je mu odebrán krevní vzorek na laboratorní vyšetření. Do 7 dnů jsou hotové výsledky krevních testů, a když je vše v pořádku, může se uskutečnit samotný odběr plazmy, který trvá maximálně hodinu a je naprosto bezpečný. „V případě, že dárce splní všechny předepsané podmínky a dodržuje zásady před odběrem plazmy, se dá obecně říci, že není odběr plazmy pro dárce zatěžující. Celý odběr probíhá pomocí jednorázového

vybavení a pro dalšího dárce je připraven zcela nový set. Odebraná krevní plazma se v těle obnoví do 48 hodin,“ informuje MUDr. Iryna Kravets.

Darovat je možné každých 14 dní

Kromě dobrého pocitu z pomoci druhým mohou dárci plazmy získat také finanční náhradu, den placeného volna v zaměstnání nebo úlevu na dani. Zatímco odběr plné krve je možný u žen jen čtyřikrát ročně a u mužů pětkrát, plazmu mohou obě pohlaví darovat pravidelně po 14 dnech. Je to právě proto, že plazma je složkou krve, která se obnovuje velmi rychle. Více informací o krevní plazmě a podrobnosti o jejím dárcovství můžete nalézt na webových stránkách www.amberplasma.com.

Víte, že…
• Plazma obsahuje: 90 % vody, 2 % minerálních látek a 8 % plazmatických bílkovin, které jsou základem pro výrobu život zachraňujících léčiv.
• Co je důležité den před odběrem a v den odběru: zvyšte příjem tekutin, jezte lehkou a netučnou stravu a nekonzumujte alkohol ani nápoje s kofeinem.
• Cesta od dárce k výrobě léku může trvat až rok: Při registraci a bezprostředně po každém odběru plazmy se odebírají vzorky na virologické testování (HIV, hepatitidy, syfilis a jiné). Plazma je poté hluboce zamrazena a uložena v komorovém mrazicím zařízení při teplotě – 30 ˚C. Pokud jsou výsledky testů negativní, a to 2× během 6 měsíců (důležité pro vyloučení možné nákazy příjemců léčiv), může být plazma odeslána do farmaceutického závodu ke zpracování.
• Jedna dávka nestačí: Pro roční léčbu pacienta s hemofilií je zapotřebí 1200 dávek krevní plazmy.

O společnosti:
Společnost Amber Plasma a.s. byla založena v roce 2007, jako ryze česká firma. První pobočky jsme otevřeli v roce 2019 a k dnešními dni provozujeme již 12 dárcovských center rozmístěných po celé ČR, abychom umožnili darovat opravdu každému. Najdete nás v Praze, Mladé Boleslavi, Plzni, Karlových Varech, Chomutově, Teplicích, Litoměřicích, v Děčíně, Příbrami, Jablonci nad Nisou, České Lípě a Chebu. Jsme členem Sdružení pro plazmaferézu a spolupracujeme též s Pacientskou organizací pro kvalitnější život dětí a mládeže s diagnózou HAE. Ve všem, co děláme, se odráží naše filozofie pomáhat ostatním k lepšímu životu. Díky vysoké kvalifikaci našich zaměstnanců, modernímu vybavení a přísnému systému kontroly dosahujeme nejvyšší úrovně kvality odebírané plazmy a zajištění bezpečnosti pro dárce. Staňte se i vy dárci krevní plazmy a pomáhejte společně s námi.

Autor: Adéla Steinová