Stejný mix, ale bez jádra, preferuje více než pětina respondentů, shodně přibližně desetina se vyslovila pro rozvoj všech dostupných zdrojů resp. pro úspory a snižování spotřeby nejen energií, ale i výrobků. Necelých devět procent preferuje hledání a otevírání nových ložisek uhlí, ropy a zemního plynu včetně břidličného. Mládež věří také novým energetickým technologiím.

Průzkumu, z kterého to vyplývá se zúčastnilo 1249 chlapců a dívek z devátých ročníků základních škol a ze všech ročníků gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť z celé České republiky. Uskutečnil se v rámci besed Energie – budoucnost lidstva, které probíhají nepřetržitě od roku 2000.

K chemickým oborům mají budoucí studenty přilákat stipendia od Spolany.
Spolana nabídne stipendia. Má to přilákat další zájemce o chemické obory

Další z nich se uskutečnila na Základní škole Ing. M. Plesingera v Neratovicích. Vedla ji Alžběta Bednářová, inspektorka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. „Ve škole mě bavila matematika i fyzika a díky tomu, že jsme měli skvělého fyzikáře, tak jsem se dostala ke spoustě zajímavých přednášek z oblasti jaderné energetiky a ta mě zaujala jako úžasná technologie, která má budoucnost. Studovat fyziku má široké uplatnění v soukromých firmách i ve výzkumu a co je podle mě opravdu důležité - hlavně vás práce bude bavit, je to o řešení úkolů a zamyšlení se nad nimi, nečeká vás žádná rutina.“ odpověděla mladá nadšená expertka, jak se dostala k tomuto doboru dostala.

Na pracovním trhu dlouhodobě chybí kvalifikovaní lidé. Nedostatek zaměstnanců je obzvlášť citelný v technických profesích a sektor energetiky patří k těm nejvíce postiženým. Je tedy zřejmé, že o absolventy technických škol je a bude mezi zaměstnavateli velký zájem. Besedy Energie – budoucnost lidstva jsou pro školy zdarma a je možné si je objednat na mailové adrese info@portaeduca.cz.

Martina Drábková