Napadl sníh a do krmítek pro ptáky nasypte zobání. Uvidíte mnoho zajímavých druhů a může to být pro vás i zábava při sčítání. Co nabídnout ptáčkům do krmítka? Vždy musíme dávat pozor na to, co ptáčkům nabídneme. Pečivo nebo sladkosti jsou pro ptáky nebezpečné, naopak obiloviny nebo ptačí zob jsou dobrou volbou. Skvělé jsou také ořechy nebo lojové koule. Vždy ale koule vybalte z plastové síťky, mohla by ptáčky zranit i zabít.

A teď ta zábava pro vás: Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické (ČSO) každoroční sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Program nazvaný "Ptačí hodinka" je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností.  Podobně sčítají ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích. 

Cíle Ptačí hodinky jsou:
1.Dlouhodobě sledovat zimování ptáků v Česku a zjistit, co jejich výskyt a chování ovlivňuje.
2.Zapojit širokou veřejnost do jednoduchého vědeckého výzkumu – zimního sčítání ptáků na krmítkách.
3.Budování vztahu k ptákům, potažmo přírodě skrze vlastní zkušenost.

Ptačí hodinku organizuje Česká společnost ornitologická ve spolupráci s partnery

Česká společnost ornitologická zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. ČSO prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků bez ohledu na politické hranice.

Na co se při určování zaměřit
1. Zbarvení – každého ptáka najdeme vyobrazeného někde ve svém terénním klíči. Zaměřme se na výrazné znaky, namísto porovnávání každého jednotlivého pírka.
2.Velikost – jak velký je pozorovaný pták? Jako sýkorka, kos, hrdlička či straka? Porovnáním velikosti neznámého opeřence s druhy, které běžně vídáme, nám při určování velmi pomůže.
3.Chování, pohyby – každý ptačí druh se pohybuje svým typickým způsobem. Sýkorka si pro každé zrníčko slunečnice většinou zaletí zvlášť, zvonek se neváhá v krmítku usadit a hodovat bez přestání. Všímejme si, jakým způsobem ptáci létají, poskakují, reagují na sebe.

Autor: Martin Mag