Projekt se váže ke knize rozhovorů Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent, která vyšla na podzim roku 2017 u příležitosti 40. výročí Charty 77. 

Vernisáž výstavy Ženy v disentu se nesla ve znamení výjimečných setkání. Svou návštěvou v knihovně nás poctily dvě hrdinky knihy rozhovorů Bytová revolta, disidentky Kamila Bendová a Ivanka Lefeuvre.

Beseda ukázala nejen statečnost, ale také vtip a šarm těchto výjimečných žen, které se nebály postavit normalizační moci a které jsou inspirací dodnes. Návštěvou nás poctila také spoluautorka knihy Bytová revolta Naďa Straková.

Expozice i kniha upozorňují na to, jakým způsobem byly tyto ženy zapojeny v prostředí Charty 77 i mimo něj, ve velkých městech i na venkově. Zároveň představuje ženy ukotvené v různých proudech Charty 77 - v proudu filozofickém, křesťanském, reformě komunistickém a v prostřední českého undergroundu. 

Portréty jsou doplněny interaktivními prvky, které zřetelně dokreslují atmosféru protizákonného přepisu a šíření samizdatové literatury.