Zveřejnili jsme na našem webu, youtube kanálu i sociálních sítích 1. díl videa Mělníkem "v doprovodu" Václava Levého…Chceme Vám tím přiblížit alespoň pár informací z uzavřené výstavy věnované této významné osobnosti českého sochařství 19. století, která letos slaví výročí 200 let od svého narození. Na další díly se můžete těšit v úterý 3. a 10. 11. 2020. Průvodcem je historik muzea Lukáš Snopek.

Online obsah jako potravu pro mysl a duši v dobách karantény pro Vás připravují i ostatní pracovníci muzea. Ve čtvrtek 29. 10. sdílíme návod na tvoření s dětmi od edukátorky Jitky Králové a hádanku z muzejního depozitáře od etnografky Nadi Černé. Společně chystáme cyklus věnovaný lidovým zvykům a tradicím našeho regionu, který započne v pondělí 2. 11. Dušičkami. V dalších týdnech nebudou chybět příspěvky archeologické a přírodovědné.

Děkujeme, že nás sledujete! Přejeme Vám klidné dny a pevné zdraví a těšíme se zase na shledanou v muzeu…doufejme, že brzy!

Za všechny muzejní pracovníky Vás zdraví

​​​Kristýna Frelichová