Program valné hromady začne ve sportovní hale BIOS Mělník (Řípská 3378) v 9 hodin. Součástí budou znovu po čtyřech letech volby vedení OFS. Pozornost napříč celým Českem poutají o to víc, že po vypuknutí kauzy, do které byl mezi dvěma desítkami obviněných namočen i místopředseda FAČR Roman Berbr, vzniklo několik iniciativ majících ve svém programu očistu fotbalu.

Jednotlivé kluby mohou navrhovat své kandidáty na funkci předsedy, členů výkonného výboru či revizní komise nejpozději do 10. ledna.

Valná hromada bude mít na programu následující body: 1. Zahájení, 2. Volba předsedajícího, 3. Schválení programu, 4. Volba pracovního předsednictva, 5. Schválení jednacího a volebního řádu, 6. Volba mandátové, volební a návrhové komise, 7. Zpráva o činnosti OFS, 8. Zpráva mandátové komise, 9. Zpráva revizní komise, 10. Volba předsedy, členů výkonného výboru a revizní komise, 11. Diskuse, 12. Návrh a schválení usnesení, 13. Závěr.

Každý klub vysílá na valnou hromady po jednom delegátu s rozhodujícím hlasem. Jak dále upozornilo vedení OFS, mohou jimi být pouze představitelé statutárních orgánů klubů nebo jimi písemně pověřené osoby. Všichni představitelé statutárních orgánů klubů musí být členy FAČR.

Delegační lístek a další potřebné dokumenty k valné hromadě jsou umístěny ke stažení pro každý klub na úřední desce OFS na portálu www.fotbal.cz.